Checklist Verwijsbrief

Voorwaarde voor vergoeding vanuit de zorgverzekering, is een verwijsbrief van de huisarts.

Met onderstaande checklist kan je controleren of je verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet, zoals die door de zorgverzekeraars gesteld zijn. Mocht je verwijsbrief niet aan de minimale eisen voldoen, dan is het van belang, en je eigen verantwoordelijkheid, zelf je huisarts te benaderen voor een nieuwe verwijsbrief die wel voldoet.

Minimale eisen:

  • Datum verwijzing: deze moet uitgeschreven zijn voordat het eerste gesprek met de psycholoog heeft plaatsgevonden, en mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum gedateerd zijn
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifieke benoeming dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel
  • Een expliciete verwijzing voor een behandeling in de Generalistische Basis-ggz (BGGZ)

    De huisarts hoeft geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven, en hoeft dus niet aan te geven of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft. Die indicatie geeft de psycholoog.