Vergoeding en tarieven


De kosten voor psychologische zorg door een GZ-psycholoog worden in principe voor iedereen vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de kortdurende, klachtgerichte behandeling voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen, de Generalistische Basis GGZ (BGGZ), en de langer durende behandeling voor mensen met zwaardere klachten, de Specialistische GGZ (SGGZ). Het is raadzaam om bij je verzekeringspolis te checken of jouw klachten in aanmerking komen voor een vergoeding. Een belangrijke voorwaarde is in ieder geval een verwijzing van je huisarts. Het is belangrijk dat deze verwijsbrief op de eerste afspraak wordt overhandigd, toe wordt gemaild of dat de huisarts deze van te voren opstuurt. Houd overigens wel rekening met een eventuele verrekening van het eigen risico van minimaal €385 vanuit je zorgverzekering.

Ik heb in 2024 met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Met de volgende verzekeraars heb ik géén contract afgesloten: CZ, waar Ohra, Delta Loyd, en Nationale Nederlanden onder vallen en VGZ met alle onderliggende labels. Geen contract houdt in: dat aan het eind van de behandeling de factuur door jou zelf betaald dient te worden. De tarieven die voor dergelijke zorg worden gehanteerd zijn de maximale NZA tarieven voor een GZ psycholoog van kwaliteitsstatuut sectie II. Hierin wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van 2 consulttypes:

  • Diagnostiek consult:  60 minuten = €183,44        45-60 min =  €159,70
  • Behandel consult:       60 minuten = €161, 46      45-60 minuten = 135,89

De factuur bestaand uit bovenstaande tarieven kan je dan zelf achteraf declareren bij je zorgverzekeraar. Ik voldoe aan alle eisen die gesteld worden door de zorgverzekering om voor vergoeding in aanmerking te komen. Afhankelijk van je pakket en zorgverzekeraar, zal dit tussen de 60% en 100% zijn. Zie voor meer informatie hieromtrent het overzicht van de contractvrije psycholoog: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/

Tarief no-show: 
Het tarief voor een afspraak die niet tijdig is afgezegd (binnen 48 uur voor de afspraak, of in geval van een afspraak op maandag, binnen 72 uur voor de afspraak) per telefoon of e-mail, is € 135,89 per gemiste afspraak. Deze tijd is namelijk speciaal voor je vrijgehouden. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering.