Vergoedingen


De kosten voor eerstelijnspsychologische zorg door een GZ-psycholoog worden in principe voor iedereen vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Het is raadzaam om bij je verzekeringspolis te checken of jouw klachten in aanmerking komen voor een vergoeding. Een belangrijke voorwaarde is in ieder geval een verwijzing van je huisarts. Het is belangrijk dat deze verwijsbrief op de eerste afspraak wordt overhandigd, toe wordt gemaild of dat de huisarts deze van te voren opstuurt. Houd overigens wel rekening met een eventuele verrekening van het eigen risico vanuit je zorgverzekering.

Ik heb in 2022 met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Met CZ, waaronder Ohra, Delta Loyd, Nationale Nederlanden vallen en Caresq heb ik géén contract meer afgesloten. Geen contract houdt in dat in dat geval aan het eind van de behandeling de factuur door jou zelf dient te worden betaald. Deze kan je dan zelf achteraf declareren bij je zorgverzekeraar. Ik voldoe aan alle eisen die gesteld worden door de zorgverzekering om wel voor een vergoeding in aanmerking te komen. Afhankelijk van je pakket en zorgverzekeraar, zal dit tussen de 60% en 100% zijn. Zie hiervoor het overzicht van de contractvrije psycholoog: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/

Tarief no-show: 
Het tarief voor een afspraak die niet tijdig is afgezegd (binnen 48 uur voor de afspraak, of in geval van een afspraak op maandag, binnen 72 uur voor de afspraak) per telefoon of e-mail, is € 120,99 per gemiste afspraak. Deze tijd is immers voor je gereserveerd. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering.