Marsha Balrak


In 2005 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (Uva) als drs. in de Klinische psychologie. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen op Curaçao, waar ik een eerste ervaring heb opgedaan met het werken als psycholoog in een grote psychiatrische instelling (Capriles Kliniek).

Hoewel ik altijd al het voornemen had om na mijn studie mijn eigen praktijk op te zetten, heeft deze eerste ervaring in de klinische setting een dusdanige indruk op mij gemaakt, dat ik eerst in grotere instellingen ervaring op wilde doen, alvorens daadwerkelijk voor mijzelf te beginnen. Tevens vond ik het gezien de verantwoordelijkheid die een eigen praktijk met zich meebrengt, noodzakelijk voordien de opleiding tot Gezondheids Zorg (GZ) psycholoog afgerond te hebben.

Derhalve ben ik na mijn studie gaan werken als psycholoog bij het psycho-medisch centrum Parnassia in Den Haag, waarna ik wederom op Curaçao ben gaan werken in de Capriles kliniek en de Bon Futuro gevangenis. In deze settings heb ik te maken gehad met cliënten met zeer ernstige psychiatrische ziektebeelden die langdurige zorg vereisten als ook met cliënten met mildere psychische klachten, die op kortere termijn baat hadden bij psychologische behandelingen. Toen de kans zich voordeed om deel te nemen aan de GZ-opleiding ben ik in 2009 weer terug gemigreerd naar Nederland om deze opleiding te volgen en af te ronden. Gedurende de 2 jarige opleiding ben ik werkzaam geweest bij Arkin, een grote instelling voor de geestelijke gezondheidszorg en bij Bos en Lommer, een kleine praktijk voor psychologische hulpverlening in Amsterdam.

Na de werkervaringen als psycholoog bij de verscheidene instellingen én na het voltooien van de GZ-opleiding heb ik mijn idee met betrekking tot het opzetten van een eigen praktijk gerealiseerd. Ik heb een persoonlijke visie ontwikkeld over de werkwijze in een eigen praktijk, waarin ik mijn eigen beleid kan bepalen, binnen de wettelijk gestelde regels, en optimaal gebruik kan maken van de kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan.