Aanmelding


Voor aanmelding – het inplannen van een kennismakingsgesprek – kan je telefonisch, of via email contact met me opnemen. Mocht je mijn voicemail krijgen of een mail sturen, dan neem ik binnen 48 uur contact met je op.

Aanmeldings- en behandelwachttijd:  Nieuwe cliënten kunnen zich aanmelden. De huidige wachtlijst voor zowel intake als start van de behandeling bedraagt maximaal 5 weken, maar mogelijk kan er in onderling overleg eerder een afspraak worden ingepland. Deze tijden zijn geactualiseerd op 6 september 2022.

Wanneer er een wachttijd is en je deze te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Het is wettelijk verplicht gesteld op de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs, een verzekeringsbewijs en je verwijsbrief van de huisarts te overleggen. Ik verzoek je deze documenten mee te nemen.

Mocht het zijn dat je na de eerste afspraak geen vervolgafspraak wilt plannen om welke reden dan ook, of mocht het zijn dat de problematiek andersoortige behandeling vereist, zal dit in goed onderling overleg besproken worden. Door de goede samenwerking met huisartsen en andere psychologen in de regio zal hier vrijwel altijd een passende oplossing uit komen.