Werkwijze


Het eerste gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en om te ervaren of je je veilig en begrepen voelt. Ook wordt in kaart gebracht hoe je leven er momenteel uit ziet en waar je tegenaan loopt, om dat vervolgens te formuleren in de hulpvraag: “wat hoop je bij de psycholoog te zullen vinden?”
Na deze klachteninventarisatie en het helder krijgen van de hulpvraag zal een behandelplan voorgesteld worden. Dat plan vormt de leidraad van de gesprekken.
Mogelijk wordt huiswerk- en/of registratieopdrachten voorgesteld om -buiten de sessies om- meer inzicht en grip op gedachten en gevoelens te krijgen. Dit gebeurt uiteraard in overleg.

Voor aanmelding – het inplannen van een kennismakingsgesprek – kun je telefonisch, of via email contact met me opnemen. Mocht je mijn voicemail krijgen of een mail sturen, dan neem ik binnen 48 uur contact met je op.

Het is wettelijk verplicht gesteld op de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs, een verzekeringsbewijs en je verwijsbrief van de huisarts te overleggen. Ik verzoek je deze documenten mee te nemen.

Mocht het zijn dat je na de eerste afspraak geen vervolgafspraak wilt plannen om welke reden dan ook, of mocht het zijn dat de problematiek andersoortige behandeling vereist, zal dit in goed onderling overleg besproken worden. Door de goede samenwerking met huisartsen en andere psychologen in de regio zal hier vrijwel altijd een passende oplossing uit komen.