Aanmelding


Aanmeldings- en behandelwachttijd:  Op dit moment kan ik geen nieuwe cliënten aannemen. Deze informatie is geactualiseerd op 19 februari 2024.

Wanneer er geen sprake is van een cliëntenstop kan voor het maken van een afspraak (het inplannen van een kennismakingsgesprek) het aanmeldformulier ingevuld worden. Wanneer ik je aanmelding heb ontvangen, streef ik ernaar binnen 48 uur contact met je op te nemen.

Wanneer er een wachttijd is en je deze te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Het is wettelijk verplicht gesteld op de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs, een verzekeringsbewijs en je verwijsbrief van de huisarts te overleggen. Ik verzoek je deze documenten mee te nemen.

Mocht het zijn dat je na de eerste afspraak geen vervolgafspraak wilt plannen om welke reden dan ook, of mocht het zijn dat de problematiek andersoortige behandeling vereist, zal dit in goed onderling overleg besproken worden. Door de goede samenwerking met huisartsen en andere psychologen in de regio zal hier vrijwel altijd een passende oplossing uit komen.